COMDI - Pracovní a profesní počítačová diagnostika Republikové centrum vzdělávání

Test emocionální inteligence

Emocionální inteligence (EQ) – moderní postoj k hodnocení člověka.

Emocionální inteligence je soubor schopností, které nám pomáhají, abychom se cítili v životě spokojení. Patří sem hlavně poznání sama sebe, sebeovládání, vytrvalost a empatie.

Pro úspěch v životě je EQ důležitější než to, co se učíme ve školách různého typu a zaměření. Většinou známe pod pojmem inteligence tzv. IQ – měření schopností spojované se školní úspěšností.

EQ se do jisté míry opírá o schopnosti IQ, ale navíc odhaluje, na jaké úrovni máme předpoklady pro jejich využití v praktickém životě.

EQ ukazuje, do jaké míry se dokážeme na základě dosažených vědomostí a zkušeností orientovat v běžném životě.


Zpět na seznam testů START testu