COMDI - Pracovní a profesní počítačová diagnostika Republikové centrum vzdělávání

Test vůle

Máte skutečně pevnou vůli?

Volní vlastnosti vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí k dosažení vytyčeného cíle. Projevují se zejména v seberegulaci chování a jednání. Pomáhají při překonávání překážek, splňování úkolů, dokončení činnosti, atd.

Víte co chcete a umíte si za tím také jít? Mnozí lidé se už o to pokusili, ale první potíže na této strastiplné cestě je odradily. Patříte také mezi ně?


Zpět na seznam testů START testu