COMDI - Pracovní a profesní počítačová diagnostika Republikové centrum vzdělávání

Zácvik testu

Tento test vám pomůže určit váš preferovaný způsob učení. Jeho vyplnění není časově omezeno, ale netrvá déle než 5 – 10 minut.

V testu neexistují správné ani špatné odpovědi. Zbytečně se nezdržujte, nejlepší je odpověď, která vás napadne nejdříve. Přesnost výsledku závisí na tom, jak k sobě dokážete být upřímní.

Žádnou z otázek nevynechejte, výsledek by mohl být zkreslený.

Zaškrtněte prosím Souhlasím nebo NEsouhlasím u výpovědí z následujícího seznamu podle vaší skutečnosti.

Pro pokračování klikněte na tlačítko "Další" v pravém dolním rohu obrazovky.