COMDI - Pracovní a profesní počítačová diagnostika Republikové centrum vzdělávání

Test stylu učení

Jakým způsobem se učíme?

Učení nekončí po završení školních studií. I když třeba nenavštěvujeme kurzy dalšího vzdělávání, přesto se učíme: každodenním životem, pokusy a chybami, příkladem druhých, slovy a obrazy, které zachycujeme z médií, aniž bychom chtěli.

Každý člověk je jedinečnou osobností. Na druhou stranu, jsme si jako lidé natolik podobní, že mnoho z našeho chování, jednání, tedy i z procesu učení lze zobecnit a shrnout do určitých schémat a doporučení.

Jsou lidé, kteří se učí pomocí slov a pojmů, a lidé, kterým to jde lépe praxí. Někdo se učí od druhých a jiný se spíše učí vlastním zkoumáním. Tyto vlohy, kterým říkáme „styly učení“ se často projevují už v raném dětství a zůstávají nám většinou nezměněné až do stáří.


Zpět na seznam testů START testu